ประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ

ข่าว ศธ.360 องศา 16 ธันวาคม 2556

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใ...

ปลัด ศธ.บรรยายพิเศษ

ข่าว ศธ.360 องศา 14 ธันวาคม 2556

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง ศธ.

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

ข่าว ศธ.360 องศา 12 ธันวาคม 2556

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

หารือแนวทางรับสมัครโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นต่อไป

ข่าว ศธ.360 องศา 12 ธันวาคม 2556

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุ...

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

ข่าว ศธ.360 องศา 04 ธันวาคม 2556

ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ...

ศธ.เปิดศูนย์ปฏิบัติงานชั่วคราว One Stop Service

ข่าว ศธ.360 องศา 04 ธันวาคม 2556

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติงานชั่วคราว One Stop Service ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ

ศธ.กำหนดแนวทางการทำงานในช่วงภาวะวิกฤต

ข่าว ศธ.360 องศา 28 พฤศจิกายน 2556

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การทำงานของข้าราชการ ศธ.ในขณะนี้ บางส่วนสามารถทำงานออนไลน์ หรือติดต่อสื่อสารกันได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

คณะกรรมการความร่วมมือด้านอิสลามศึกษา

ข่าว ศธ.360 องศา 04 ธันวาคม 2556

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านอิสลามศึกษา ครั้งที่ ๑...

การปฏิรูประบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าว ศธ.360 องศา 25 พฤศจิกายน 2556

ปฏิรูประบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"

โตโยต้า ขอบคุณ ศธ.ในการสนับสนุนโครงการประกวดวาดภาพระบายสี

ข่าว ศธ.360 องศา 20 พฤศจิกายน 2556

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้าในฝัน TOYOTA Dream Car Art Contest”

ตรวจเยี่ยม สำนักงาน ก.ค.ศ. ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

ข่าว ศธ.360 องศา 20 พฤศจิกายน 2556

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน

ข่าว ศธ.360 องศา 20 พฤศจิกายน 2556

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖