ศธ.จัดพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กันยายน 2562

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี...

เสมา 3 ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ และมอบนโยบายการศึกษาเอกชนกศน.ลูกเสือ

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กันยายน 2562

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ และมอบนโยบายการศึกษาเอกชน-กศน.-ลูกเสือ ณ จ.ศรีสะเกษ

MOU โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100 จังหวัดแรกที่สมุทรปราการ

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กันยายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและบันทึกข้อตกลง (MOU) “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100%” ณ มหาวิทยาลัยราชฏัภธนบุรี ...

เลขาฯ รมว.ศธ.ไกรเสริมรับข้อเสนอภาคประชาชนแก้ฝุ่นพิษ PM2.5

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กันยายน 2562

นายจักรพันธ์ พรนิมิต ส.ส.กรุงเทพมหานคร ในฐานะตัวแทนภาคประชาชน ยื่นหนังสือเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณามาตรการช่วยเหลือนักเรียนและประชาชนกลุ่มเสี่ยง จากภัยฝุ่นละอองขนาด...

รมว.ศธ.เปิดประชุมกรรมการ SEAMEO STEMED และศูนย์ SEAMEO SEPS แนะคิดนอกกรอบแบ่งปันองค์ความรู้กลุ่มอาเซียน

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กันยายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ SEAMEO STEM-ED และศูนย์ SEAMEO SEPS ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

คำพิพากษาศาลปกครองกลางให้ รมว.ศธ./ปลัดศธ./เลขาฯกพฐ.ปฏิบัติตามระเบียบฯการหักเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการฯและสหกรณ์

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กันยายน 2562

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ รมว.ศธ.ปลัด ศธ.และเลขาธิการกพฐ. ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลหรือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญของข้ารา...

รมช.ศธ.กนกวรรณลงพื้นที่เมืองดอกบัวงาม ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และมอบนโยบายรร.เอกชน

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กันยายน 2562

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

พม.ศธ.ร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรมศิลปะใน 3 จชต.

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กันยายน 2562

รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้ ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรมว.ศธ. ร่วมแถลงข่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กแ...

รมว.ศธ.ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ OECD ที่สหราชอาณาจักร

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กันยายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี (OECD) เรื่อง “Creativi...

สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน มุ่งสู่ Education Hub ในภูมิภาค

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กันยายน 2562

นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนในโครงการ...

เสมา3 เปิดโครงการ กศน.สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ดัน Online Learning ตอบสนองนโยบาย Thailand4.0

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กันยายน 2562

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ณ เมืองทองธานี

ศธ.จับมือ กสศ.กทม.เปิดตัวโครงการ Children in Street ส่งครู กศน.สแกนทั่วกรุงเทพฯค้นหาเด็กนอกระบบเด็กบนท้องถนน

ข่าว ศธ.360 องศา 29 กันยายน 2562

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ Children in Street เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล ...