ประชุมบอร์ด กพฐ.

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 13 สิงหาคม 2562

Share for child

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 13 สิงหาคม 2562

ต้อนรับเยาวชนรักษ์พงไพร

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 13 สิงหาคม 2562

นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายกรัฐมนตรีหวังสถานศึกษา-ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน ร่วมสร้างร่วมพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้ประเทศ

ปิดประชุมผู้นำอาชีวะอาเซียน

รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมผู้นำอาชีวศึกษาอาเซียน "ASEAN TVET Officials Meeting" ที่จังหวัดเชียงใหม่

รับฟังภาพรวมการศึกษาเชียงใหม่

รมว.ศธ. พบปะและหารือกับผู้บริหารระดับสูง ศธ. ถึงการจัดการศึกษาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม รร.พุทธิโสภณ

ผลประชุมองค์กรหลัก

รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.เตรียมทำงบปี 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

พิธีสวนสนามลูกเสือเนตรนารี

กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

รมว.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง

ตอบข้ออภิปราย

รมว.ศธ.ร่วมการประชุมร่วมของรัฐสภาครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 พร้อมตอบข้ออภิปรายเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้านศึกษา

เยี่ยมการสมัครสอบครูผู้ช่วย

รมว.ศธ. เยี่ยมชมสนามสอบครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมพูดคุยทักทายกับคณะครูและนักเรียน และเดินชมในโรงเรียน

สัมมนาผู้บริหาร รร.ไทยรัฐ

รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2562 "ไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง"

นำเทคโนโลยีช่วยพัฒนาครู

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี