แท็บเล็ตหนี้สินครู

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 30 มกราคม 2555

ผลประชุม ก.พ.อ.

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 01 กุมภาพันธ์ 2555

เด็กดี VStar

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 29 มกราคม 2555

ใช้ธรรมะแก้เด็กตีกัน

รมว.ศธ.เปิดเผยผลหารือแก้ไขปัญหานักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท เป้าหมายของการแก้ไขปัญหามุ่งไปที่การส่งเสริมการทำความดี ไม่ใช่การป้องกันการทำความชั่ว

ปลอดคอรัปชัน

รมว.ศธ.เผยถึงแนวทางการพัฒนา รร.ขนาดเล็ก พร้อมประกาศต่อสาธารณชนว่า ศธ.จะต้องปลอดจากการคอรัปชัน ลดการบังคับครูอาจารย์ ทั้งยังส่งเสริมให้มีจินตนาการ

ศิลปหัตกรรมระดับชาติ

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ภายใต้แนวคิด "สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน"

มอบอำนาจ รมช.ศธ.

รมว.ศธ.ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจให้นายศักดา คงเพชร รมช.ศธ.สั่งและปฏิบัติราชการแทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายการศึกษา

สรุปนโยบายการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

เข้ารับตำแหน่ง

รัฐมนตรี 2 ท่าน เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดย รมว.ศธ.ใช้บริการรถโดยสารประจำทางเดินทางมาทำงาน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งทปษลก.รมว.ศธ.

ครม.อนุมัติแผนงานโครงสร้างพื้นฐานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 4 คน

ครม.ใหม่

นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีใหม่ถ่ายภาพหมู่ ที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ ก่อนเข้ารับหน้าที่ โดย รมว.-รมช.ศธ.จะเข้า ศธ.เช้าวันพุธที่ 25 ม.ค.2555