คณะกรรมการบริหารยูเนสโก

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 21 พฤศจิกายน 2562

เปิดงาน Open House

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 21 พฤศจิกายน 2562

โครงการ CONNEXT ED

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 19 พฤศจิกายน 2562

ครม.สัญจร กาญจนบุรี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1

ประชุมยูเนสโก ครั้งที่ 40

การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 (40th Session of the General Conference)

พิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียน

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ อาคาร IMPACT Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

รับเสด็จฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณi รมว.ศธ.เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมคุรุสภา ครั้งที่ 8/2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2562

"Thailand Game Show 2019"

เสมา 1 ควงแขนเสมา 2 เปิดงาน "Thailand Game Show 2019"

แต่งตั้งเลขานุการ รมว.ศธ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.�พร้อมด้วย รมช.ศธ. และผู้บริหาร ศธ. ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุม​ลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายวชิราวุธ

หารือเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย

หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย

รำลึก วันปิยมหาราช

ศธ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หารือผู้แทนยูนิเซฟ

หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทนกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน