หารือกับ ทปอ.

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 07 ตุลาคม 2558

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 03 ตุลาคม 2558

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 02 ตุลาคม 2558

ปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ แถลงข่าวเกี่ยวกับปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในรูปแบบประเมินออนไลน์ ของ สมศ.

ข้อเสนอปฏิรูปการเรียนวิทย์คณิต

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมการรายงานผลการประเมิน "โครงการประเมินกรอบหลักสูตร Cambridge International Examinations)

หารือกับอธิการบดี ม.ราชภัฏภาคใต้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมหารือกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต เลย นครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอ...

ประชุมองค์กรหลัก

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 18/2558

หารือกับ ปอมท.

ศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เข้าหารือกับ รมว.ศึกษาธิการ และรมช.ศึกษาธิการ

บทบาทนำของไทยในยูเนสโก

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในการสัมมนาระดับชาติเพื่อเสริมสร้างบทบาทนำของไทยในเวทียูเนสโก

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ หารือความร่วมมือกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร และอิสราเอล

พบปะผู้บริหารข้าราชการ สกอ.

รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" พบปะผู้บริหารและข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

นำร่องข้อสอบอัตนัย ONET

รมช.ศึกษาธิการ "ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ "เผย สทศ.จะนำร่องสอบ O-NET เป็นข้อสอบอัตนัย 20% เริ่มชั้นป.6 วิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา 2559

วางระบบการสอนภาษาอังกฤษ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เตรียมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ เพื่อช่วยวางระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ร่วมประชุมกับรองนายกฯ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศธ.ประชุมร่วมกับพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษา-พลังงาน-ไอซีที

ปฏิรูปการศึกษา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ปฏิรูปการศึกษา …. สร้างอนาคตประเทศไทย" ในงานสัมมนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต