กัญชาพาเรียนวิทย์ฯ

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 26 สิงหาคม 2562

การศึกษาเอกชนในโลกอนาคต

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 22 สิงหาคม 2562

ชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 21 สิงหาคม 2562

รมช.กนกวรรณ เร่งผลักดันปราจีนบุรีเข้าสู่ EEC

สำนักงาน กศน. จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก

ปรับโฉมเด็ก กศน.

รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน สำนักงาน กศน. ขั้นพื้นฐานสู่ภาคอาชีวศึกษาและการมีงานทำ

เยี่ยมครูหลังกำแพง

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยม "ครูหลังกำแพง" หวังช่วยทุกทางเพื่อสร้างคนดีมีอาชีพคืนสังคม ณ เรือนจำกลางบางขวาง

พบปะ กศน.สช. ส่วนกลาง

รมช.กนกวรรณ พบปะชาว กศน.-สช.ส่วนกลาง หวังร่วมทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีศักยภาพและมีความสุข

งานชุมนุมลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 1

รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ในโอกาสครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองฯ

นักศึกษาทวิวุฒิระบบราง

รมช.กนกวรรณ หวัง "เด็กทวิวุฒิระบบราง" รุ่นแรก พัฒนาตนเองตลอดชีวิต เป็นกำลังสำคัญพัฒนาโลจิสติกส์ไทยก้าวสู่สากล

เยี่ยมชมท้องฟ้าจำลอง

รมช.กนกวรรณ ผุดไอเดียขยาย “ท้องฟ้าจำลอง” พร้อมนำเทคโนโลยีและระบบออนไลน์มาให้บริการประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

เยี่ยมชม รร.ลาซาล

รมช.กนกวรรณ เยี่ยมชม รร.ลาซาล หวังชูเป็นต้นแบบการศึกษาเอกชนเพื่อสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่

รมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) ประชุมหารือกับผู้แทน รร.การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

(29 กรกฎาคม 2562) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ / ผู้แทนจากโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เข้าหารือนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปร...

รมช.ศธ.(กนกวรรณ) หารือหลักสูตรขนส่งทางราง

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 4 แห่ง เข้าคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ...

เสมา 3 รับฟังสมาคม คกก.ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สางปัญหาแก้ไขการจัดการศึกษาเอกชน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อหารือประเด็นเรื่องสิทธิของผู้เรียนที่เป็นคนไทย สิ...

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

รมช.ศธ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ เวทีกลางหน้ากระทรวงศึกษาธิการ