ช่วยเหลือ รร.ถูกน้ำท่วม

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 30 กันยายน 2562

ดึงเด็กบนถนนกลับไปเรียน

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 30 กันยายน 2562

กศน.สช. ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 30 กันยายน 2562

Bamboo School

รมช.กนกวรรณ ชู "Bamboo School" ต้นแบบศูนย์การเรียนเด็กชายขอบสังขละบุรี

ลงพื้นที่สุรินทร์

เสมา3 ลุย "สุรินทร์" เปิดอาคารเรียนพระพุทธศาสนา พร้อมติดตามงาน กศน. สช. ศส.ปชต. หวังทลายทุกข้อจำกัด เพื่อสร้างสุขแก่ประชาชน

พัฒนาค่ายลูกเสือ

ครูโอ๊ะเตรียมพัฒนาค่ายลูกเสืออ่างทอง หวังพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กเยาวชน ประชาชน อาสาสมัคร สร้างรายได้ในพื้นที่

เยี่ยมโรงเรียนเก่าแก่ใน "อ่างทอง"

"ครูโอ๊ะ" ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนปัทมโรจน์วิทยา ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 130 ปี ที่จังหวัดอ่างทอง

กศน.ชุมชนเมือง

รมช.กนกวรรณ ชวน กศน.กทม.พลิกโฉม "กศน.WOW" สร้างคนคุณภาพไปสร้างชาติ

สนองพระราชดำริด้านอาชีพ

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ อบรมถ่ายทอดอาชีพที่กำลังจะสูญหายแก่ชาวอุทัยธานี

เชิดชูครู กศน.

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครู กศน. ประจำปี 2562 ในโอกาสงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2562”

สร้างโอกาสการรู้หนังสือ

รมช.กนกวรรณ ย้ำ กศน.ช่วยสร้างโอกาสการรู้หนังสือ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาพื้นที่สุโขทัย

เพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน

เสมา3 แถลงบอร์ดกองทุนฯ อนุมัติปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูเอกชนเป็น “1.5 แสนบาทต่อปี” เริ่ม 1 มกราคม 2563

ลงพื้นที่โคราช

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามงานที่โคราช พร้อมให้กำลังใจครูและผู้บริหาร ที่ช่วยประเทศพัฒนาเด็กเยาวชนประชาชน ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

สืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทย

งาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด ครูประวัติศาสตร์ชาติไทย ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ชวนเที่ยวชุมชนมอญ

รมช.กนกวรรณ สนับสนุนท่องเที่ยวชุมชนมอญ บูรณาการสู่ลูกเสือมัคคุเทศก์ กศน.