ครู กศน.สะท้อนเรื่องค่าตอบแทน

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 18 ตุลาคม 2562

นำเด็กเร่ร่อนเข้าระบบ กศ.

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 17 ตุลาคม 2562

เยี่ยม กศน.ลุ่มทะเลสาบสข.

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 16 ตุลาคม 2562

จิตอาสาที่วัดอรุณฯ

รมช.กนกวรรณ นำชาว กศน.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวาย

วัดส่งเสริม รร.ในชุมชน

ครูพี่โอ๊ะล่องใต้ลง "สงขลา" แวะกราบหลวงปู่ทวด ก่อนปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมตามนโยบาย กศน.WOW

ปิดอบรมลูกเสือ 3 ท่อน

ปิด "โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (3 ท่อน) (A.L.T.C.) รุ่นที่ 875"

เปิดอบรมลูกเสือที่เชียงราย

เสมา 3 ฝากครูเอกชนเป็นผู้นำด้าน "วินัย’ พร้อมถือกฎลูกเสือเป็นหลักประจำใจไว้ทุกเมื่อ

ปิดอบรมครูเอกชนที่กระบี่

รมช.กนกวรรณ เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ไลออนส์บริการ ครั้งที่ 19

รมช.กนกวรรณ เป็นประธานเปิดงาน "วันไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่ 19" ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา กรุงเทพฯ

จิตอาสา

รมช.กนกวรรณ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สวนสันติชัยปราการ

ลูกเสือ 3 ท่อน

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดอบรมลูกเสือ 3 ท่อน หวังยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้าง "คนดี" ให้กับประเทศ

ศรีแสงธรรม

เสมา3 เยี่ยมชมโรงเรียนศรีแสงธรรม “ศูนย์รวมพลคนอัจฉริยะเมืองอุบลราชธานี"

สร้างคนในศตวรรษที่ 21

รมช.กนกวรรณชมการศึกษาเอกชนศรีสะเกษ พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาคนของประเทศ

เยี่ยมครูหลังกำแพง

ครูโอ๊ะดูการเรียน กศน.หลังกำแพงศรีสะเกษ แนะเพิ่มครู จัดหลักสูตรหลากหลาย สื่อที่จำเป็น พร้อมเอื้อต่อการเรียนจบมากขึ้น

Thinking School

รมช.กนกวรรณ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทางไฮสโคป และเป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิด (Thinking School)