ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 19 พฤศจิกายน 2562

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 08 พฤศจิกายน 2562

แถลงผลงานนโยบาย ในรอบ 2 เดือน

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 25 ตุลาคม 2562

อาชีวศึกษาเอกชนแห่งอนาคต

เสมา 2 เปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 44 จ.สกลนคร

Worlddidac Asia 2019

คุณหญิงกัลยา เปิดงาน "Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum" ณ ไบเทค บางนา

น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

รมช.คุณหญิงกัลยา แถลงข่าวงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

จิตอาสา

คุณหญิงกัลยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สวนสันติชัยปราการ

20th GLOBE Thailland

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 20 ปี โครงการ GLOBE ประเทศไทย

ประกวดทักษะภาษาจีน

เสมา 2 เปิดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" ที่ บริษัท นานมี จำกัด

ฟังความเห็น พรบ.การศึกษาฯ

เสมา 2 เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

ดูงานเกษตรชุมชน

เสมา2 ดูงานศูนย์สาธิตการเกษตรฯ พร้อมผลักดันโครงการ Smart Farming 47 Aggie สนองนโยบายรักษาอัตลักษณ์เกษตรกรรมไทยให้ยั่งยืน

หนุนการสอนคณิตวิทย์

เสมา2 หนุนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในเครือข่ายมหิดลวิทยานุสรณ์

ว.เกษตรและ ว.ประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย"

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.แถลงข่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย"

ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ

เสมา2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และมอบนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21

ตรวจเยี่ยม สทศ.สมศ.

เสมา2 ตรวจเยี่ยมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)