เงินเดือน 15000 บาท

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 13 เมษายน 2555

พัฒนาอาชีวะเอกชน

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 06 เมษายน 2555

ย้าย ผอ.สพท.

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 10 เมษายน 2555

หารือกับแคนาดา

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัด ศธ.หารือความร่วมมือครูสอนภาษาอังกฤษกับอุปทูตรักษาการประจำสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาฯ

Content ในแท็บเล็ต

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ และ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ. ร่วมแถลงข่าวการจัดทำเนื้อหา (content) เพื่อบรรจุในแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1

ปฏิรูปการศึุกษารอบใหม่

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และคณะ หารือกับ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ และปลัด ศธ.-เลขาธิการ กพฐ.-เลขาธิการ ก.ค.ศ.ถึงการปฏิรูปการศึกษารอบให...

วันหนังสือเด็กนานาชาติ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันหนังสือเด็กแห่งชาติและวันหนังสือเด็กนานาชาติ โดยมี รมว.ศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลัก ร่วมงาน

ศธ.120 ปี

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 120 ปี

ส่งเสริมการอ่าน

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางส่งเสริมการอ่านของประเทศ พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเล่มโปรด “ชีวิตเพื่อประชาชน”

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 10

ตั้งผู้ตรวจราชการ ศธ.

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ราย

การศึกษาเอกชน

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมและมอบนโยบายการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมสัมมนา คกก.ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฯ ที่โรงแรมอะเดรียติค

หารือกับญี่ปุ่น

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัด ศธ.ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ H.E. Mr. Seiji Kojima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเท...

เยาวชนอาเซียนจีน

ศธ.เลี้ยงต้อนรับเยาวชนและครูที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียน-จีน เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ที รร.สามเสนวิทยาลัย

สัมมนาคุรุสภา

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เปิดประชุมสัมมนา "ภารกิจของคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เงื่อนไขความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ" ที่โรงแรมรอยัลซิตี้ ก...