54758-5894.jpg

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 05 กันยายน 2562
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (วษท.) ที่ตั้ง “โรงครัวอาชีวะเกษตร” เพื่อปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2562● เยี่ยมชาวเสลภูมิที่ประสบอุทกภัย

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 3 กันยายน 2562 รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวประดินันท์ สดีวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร เดินทางไปยังบ้านพันขาง อำเภอเสลภูมิ เพื่อมอบอาหารและของยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยกว่า 150 คน

● ให้กำลังใจ วษท.ร้อยเอ็ด ตั้งโรงครัวช่วยประชาชน

จากนั้นในช่วงเช้าของวันนี้ 4 กันยายน 2562 รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นางสาวประดินันท์ สดีวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร เดินทางไป วษท.ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ซึ่งตั้ง “โรงครัวอาชีวะเกษตร” เพื่อปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ

โดย รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมและขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ตลอดจนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยประมง (วป.) 47 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ตั้ง “โรงครัวอาชีวะเกษตร” และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาประกอบอาหารให้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” เมื่อช่วงวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายจังหวัด

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ต้องการเดินทางมาให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา วษท.ร้อยเอ็ด ที่ดำเนินงานตามนโยบายในการตั้ง “โรงครัวอาชีวะเกษตร” และเตรียมจะตั้งศูนย์อาชีวะบริการ ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับประชาชนภายหลังน้ำลดด้วย และถือโอกาสนี้พบปะและมาดูแลให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับยังชีพ ที่จะทำให้พวกเขาไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง ซึ่งก็ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” แม้แต่คนเดียว. นวรัตน์ รามสูต, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง/กราฟิก
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.:รายงาน