54989-9270.jpg

แสดงความยินดีนักวอลเลย์บอลห้องเรียนกีฬา

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 16 ตุลาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะและแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Australian Junior Volleyball Championship (AJVC) 2019 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2562 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลจากโครงการห้องเรียนกีฬาทุกคน ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา Australian Junior Volleyball Championship (AJVC) 2019 ซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อม ส่งผลให้เกิดความสามัคคีในทีมและสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ โดยขอฝากให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของเด็กให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพนักกีฬา รวมถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/10/2562