54973-4476.jpg

เยี่ยม กศน.ลุ่มทะเลสาบสข.

ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 16 ตุลาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ OOCC ของ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พร้อมเยี่ยมชม "กศน.สงขลา WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล" โดยเสนอไอเดียส่งเสริม "ขนมลา" ซิกเนเจอร์ของจังหวัดสงขลาและชาวปักษ์ใต้ ให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะยกระดับสู่ตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ "ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน." (ONIE Online Commerce Center: OOCC) ตามนโยบาย Good Innovation การจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน.รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงาน และผลิตภัณฑ์ของ กศน.สงขลา WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ Online WOW, OOCC WOW, ผู้สูงอายุคุณภาพ WOW และ 6 Good WOW ว่า ขอชื่นชมการพัฒนาอาชีพของ กศน.สงขลา WOW ซึ่งถือว่าดำเนินการได้ดี และตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่ดีแก่คนทุกช่วงวัยในทุกพื้นที่ ตามโครงการ กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอาหารคาวหวาน ที่เป็นอัตลักษณ์ของคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อาทิ ขนมลา ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น และมีกรรมวิธีที่เป็นภูมิปัญญาสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงควรส่งเสริมการขายสู่ระบบออนไลน์ เพื่อขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าภูมิภาคอื่น ๆ ที่จะช่วยให้มียอดขายเพิ่มขึ้น นำมาสู่รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการกินอยู่ในพื้นที่นี้ไว้ด้วย
 
"เมื่อดูนิทรรศการและผลงานของ กศน.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้ว สิ่งที่สำคัญมากไปกว่าการพัฒนาอาชีพ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้เปิดตัว "Good Innovation" การจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การส่งเสริมการค้าออนไลน์ เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.ทั่วประเทศ รวมทั้งการหาแหล่งทุนเพื่อส่งเสริมการค้าขายให้มีความยั่งยืน และในวันนี้ต้องการเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานด้วยตนเอง พร้อมรับฟังข้อเสนอและเสียงสะท้อนเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมอาชีพใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีจำนวนกว่า 3,000 คน ที่จะไม่เพียงครอบคลุมความต้องการด้านอาชีพอย่างเดียว แต่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะในพื้นที่ เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ ที่จะต้องดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้น เพราะขณะนี้เรากำลังจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จึงต้องรับฟังเสียงสะท้อนของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนดำเนินงานเฉพาะเป็นรายจังหวัดรายพื้นที่ต่อไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายผู้สนับสนุน กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ดีเด่น จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่: สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมหาดใหญ่: สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่: สนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตดีเด่น 4) นายภิญโญ เปียคง: คณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น 5) นางสาววนิดา ปาณะศรี: วิทยากรด้านอาชีพดีเด่น 6) นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์: วิทยากรด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และ 7) นายสมนึก มีปิด: วิทยากรด้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น

พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอกระแสสินธุ์ ที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 3 ทุน ได้แก่ นายศรัณย์ แก้วนพรัตน์ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, นางสาวสุทธิดา เพชรจำรัส กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนายปฏิหารย์ สุกแดง กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/10/2562