55630-5009.jpg

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถาบันการศึกษา

ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 14 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี (วษท.ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถาบันการศึกษา ซึ่งจัดโดย วษท.ชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยมีนายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ วษท.ชลบุรี ผู้แทนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม


คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ กล่าวขอบคุณ Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ วษท.ชลบุรี ผู้แทนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ที่พร้อมใจมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากการได้หารือกับ Mrs. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ สืบเนื่องในการฉลอง 65 ปีความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐฟินแลนด์กับประเทศไทย และเพื่อเป็นการให้ของขวัญกับประเทศไทย จึงได้ให้การสนับสนุนและร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาขึ้น ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 วษท.ชลบุรี ซึ่งมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ได้ปลูกต้นไม้ตอบแทนคุณแผ่นดินมา 35 ปี และยังไม่เคยมีครั้งไหนที่มีเอกอัครราชทูตจากประเทศฟินแลนด์ และประเทศอื่น ๆ มาร่วมมือสนับสนุนเหมือนครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์ของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และ วษท.ชลบุรี ด้วย


ในฐานะที่กำกับดูแลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยฐานวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของประเทศ ได้มอบนโยบายและออกคำสั่งให้ทุกวิทยาลัยปลูกต้นไม้อย่างน้อยวิทยาลัยละ 50 ไร่ และหากวิทยาลัยใดมีพื้นที่มากกว่า 1,000 ไร่ ก็ให้ปลูกต้นไม้ 100 ไร่ โดยให้ปลูกต้นไม้มีค่าด้วย เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกต้นไม้มีค่า 58 ชนิด เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เช่น ต้นสัก ต้นพยุง และต้นชิงชัน เป็นต้น

“ขอฝากให้ดูแลต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ให้เจริญงอกงาม และหวังว่าจะช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มมากยิ่ง ๆ ขึ้น เพราะต้นไม้จะให้ร่มเงา ช่วยลดภาวะโลกร้อน ต้นไม้มีประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน การปลูกต้นไม้จึงถือเป็นการออมที่เจริญงอกงามมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เหมือนกับการสร้างบ้าน อาคาร เมื่อสร้างเสร็จก็เริ่มเสื่อมสลายลงทุกวัน จึงขอเชิญชวนทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้และเป็นต้นไม้ที่มีค่าดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อลูกหลานที่จะเติบโตในอนาคตจะได้มีโลกที่น่าอยู่ มีอากาศที่บริสุทธิ์ มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และที่สำคัญคือมีมรดกตกทอดที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งยังมีความมั่นคงของชีวิตตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว


Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ กล่าวตอนหนึ่งว่าประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และป่าไม้ก็ได้ให้ทั้งอาหาร อากาศและยังเป็นที่อยู่อาศัย ป่าไม้จึงเปรียบเหมือนเป็นทองสีเขียว ขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีป่าเขตร้อน และมีความพยายามที่จะปลูกป่าให้กลับมาเหมือนเดิม ทั้งนี้ประเทศฟินแลนด์ได้ให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้เป็นอย่างมาก จึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้แก่ประเทศไทยในครั้งนี้และยินดีที่จะให้การสนับสนุนในโอกาสต่อไปอีกด้วย

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/2/2563