54857-5806.jpg

วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 24 กันยายน 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานและมอบนโยบาย "งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญและดูแลการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกันทั่วประเทศ โดยมีแนวทางที่จะขยายผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพไปยังพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทุกคนมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี ในบางเรื่องอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ในขณะที่บางเรื่องอาจดำเนินการได้ทันที สิ่งสำคัญ คือ การมุ่งเน้นการศึกษาพื้นฐานที่เท่าเทียมกันเพื่อส่งเสริมให้คนในประเทศเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนผลักดันให้การศึกษาของไทยมีความพร้อมเพื่อพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์สู่ศตวรรษที่ 21 จึงขอฝากความหวังไว้ที่คุณครูทุกคนให้ช่วยกันสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตมามาเป็นกำลังหลักของประเทศ ส่วนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับก็ต้องให้ความสำคัญและทำงานร่วมกับครูอย่างเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้

สำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้น เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมมาก ซึ่งแผนการพัฒนาจังหวัดก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมาช่วยขับเคลื่อนให้แผนการพัฒนาจังหวัดเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และรองรับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบันที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนและข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะหากเราไม่เริ่มเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้ ก็อาจจะตกขบวนและทำให้ประเทศเสียโอกาสที่จะพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพได้

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ​ ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับครูและบุคลากร​ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 38 คน รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จำนวน 10 คน อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ/กราฟฟิก
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
22/9/2562