55098-7959.jpg

พิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียน

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 06 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคู่สมรส พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ อาคาร IMPACT Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

โดยในพิธีเปิดดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเน้นย้ำเกี่ยวกับความร่วมมือในอาเซียน ที่สำเร็จได้ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการดำเนินการเพื่อประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานของหลักการของอาเซียนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อนึ่ง ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการไทยได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน เสนอเอกสารผลลัพธ์เพื่อให้การรับรอง ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในอาเซียน (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development in ASEAN) และรับทราบ แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (Regional Action Plan for the Implementation of the ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth) ซึ่งเอกสารทั้งสองเป็นเอกสารที่ยืนยันเจตนารมย์ร่วมกันของอาเซียน ในการให้ความสำคัญกับการศึกษา และยกระดับความร่วมมือเพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์​ สร.: รายงาน
ขอบคุณข้อมูล: สำนักความสัมพันธ์​ต่างประเทศ​ สป.
3/11/2562