54848-4739.jpg

คุรุวีรชนชายแดนใต้

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 23 กันยายน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด “งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 10” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารฝ่ายความมั่นคง ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี จังหวัดปัตตานี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการสูญเสียครูและบุคลากรทางการศึกษาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 182 ราย ซึ่งเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็รู้สึกเสียใจและสูญเสียไม่น้อยกว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิต และหวังว่าจะเกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววัน โดยขอน้อมรำลึกและสดุดีต่อดวงวิญญาณของวีรชนชายแดนใต้ว่าเป็น “นักรบทางการศึกษา” ซึ่งทุกท่านที่ได้สละชีวิตเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงปัญหาที่มีอยู่ จึงขอให้บุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันทำในวันนี้ ดลบันดาลให้ดวงจิตวิญญาณของผู้เสียสละทุกท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

สุดท้ายนี้ งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความซาบซึ้งใจของพวกเราทุกคน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของทุก ๆ ท่านที่เสียชีวิต และขอขอบคุณสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนใต้รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานทุกสังกัดที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ตลอดจนขอบคุณฝ่ายความมั่นคงที่ดูแล ยกระดับความปลอดภัย และสร้างความสบายใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ขอให้เราร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยสู่สังคมโลกยุค 4.0 และศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน