คณะกรรมการบริหารยูเนสโก

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 21 พฤศจิกายน 2562

เปิดงาน Open House

ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 21 พฤศจิกายน 2562

สพฐ.ออกหนังสือให้ใช้อัตราว่างที่เหลือจากการบรรจุครูคืนถิ่น เพื่อสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

ข่าว ศธ.360 องศา 20 พฤศจิกายน 2562

ศธ.ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของกระทรวง

ข่าว ศธ.360 องศา 20 พฤศจิกายน 2562

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2472/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการ...

รมว.ศธ.เปิดเวิร์คช็อป CONNEXT EDรวมพลังภาคประชาสังคม และ33องค์กรภาคเอกชน ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

ข่าว ศธ.360 องศา 20 พฤศจิกายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำ...

ครูโอ๊ะ เลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์

ข่าว ศธ.360 องศา 20 พฤศจิกายน 2562

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.ปาก...

ไทยเสนอยูเนสโก สนับสนุนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการศึกษา

ข่าว ศธ.360 องศา 20 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส – รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาขอ...

ไทยชูบทบาทเด่นเวทียูเนสโก กรุงปารีส ฝรั่งเศส ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 40

ข่าว ศธ.360 องศา 20 พฤศจิกายน 2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ...

โครงการ CONNEXT ED

ศธ. ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ต่อยอดโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ระยะที่ 3

ครม.สัญจร กาญจนบุรี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2562 ณ วัดวชิราลงกรณวราราม (ธ) พระอารามหลวง

เยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ

รมช.กนกวรรณ เดินทางไปพบปะและเยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ อีกครั้งตามสัญญา

ประชุมยูเนสโก ครั้งที่ 40

การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 (40th Session of the General Conference)

ศธ.ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

ข่าว ศธ.360 องศา 14 พฤศจิกายน 2562

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศ...

ส่งเสริมเรียนภาษาจีน

รมช.กนกวรรณ เปิดศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน แม่สอด หวังยกระดับการเรียนภาษาจีนและเชื่อมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น