โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผูกู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย eLearning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน

กยศ.แจ้งข่าวดี มีเงินให้กู้เรียนเพียบ แต่ต้องมีวินัยชำระหนี้ คิดเบี้ยวฟ้องยึดทรัพย์

กยศ.เร่งตาม "นักเรียนเบี้ยวหนี้" 2.2 ล้านราย มูลค่า 7.4 หมื่นล้านบาท

ลูกหนี้ กยศ. รวมพลขอไม่จ่ายเบี้ยปรับ

โปรดตรงเวลา 5 ก.ค.ชำระหนี้ กยศ.

เข้มทวงหนี้เด็กนักเรียน ประหยัดงบปล่อยกู้เพิ่ม

กยศ.ร่วมกับกรุงไทยรับชำระหนี้การศึกษาผ่าน QR Code

ดีเดย์เดือน ก.ค. หักเงินเดือนข้าราชการ กยศ.ไล่ฟ้องคนเบี้ยวหนี้ 1.2 แสนราย

เข้มทวงหนี้เด็กนักเรียน ประหยัดงบปล่อยกู้เพิ่ม

นำร่องหักหนี้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จากบัญชีเงินเดือน

ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. 600 ราย 41 ล้าน

กยศ. ปลื้ม ภาพรวมชำระหนี้ดีขึ้น ไม่ต้องของบกลาง

หักเงินข้าราชการใช้หนี้กยศ. รัฐวิสาหกิจเอกชนคิวต่อไป

กยศ.ตรวจสอบนศ.ปลอมบัตรผู้ค้ำ