เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 17 กันยายน 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไฟล์แนบ