เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องทำเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ ประจำปี 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2563