เตรียมอุดมศึกษา คว้าชนะเลิศ วิทย์-คณิต สู่โอลิมปิกวิชาการ

คนดีโรงเรียนเด่นในวงการศึกษา 06 พฤศจิกายน 2562

          สสวท. เผยผลการแข่งขัน Mini Science & Math Olympiads รอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ภายในงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

          ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าผลการแข่งขัน Mini Science & Math Olympiads ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภายในงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยเป็นการแข่งขันแบบทีม แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียน 5 คน ในรอบชิงชนะเลิศมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม ชิงเงินรางวัลจาก “ข้าวไทย เด็กไทย” ผลการแข่งขันเป็น ดังนี้

ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม Autowin นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Mini Dreamer นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

อันดับ 3 ได้แก่ ทีม ทีมถี่มที่มที้มถีม นักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

อันดับ 4 ได้แก่ ทีม PM10 นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อันดับ 5 ได้แก่ ทีม Victorious นักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

อันดับ 6 ได้แก่ ทีม Random นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อันดับ 7 ได้แก่ ทีม UP2U นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

อันดับ 8 ได้แก่ ทีม JR นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อันดับ 9 ได้แก่ ทีม oH There นักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

อันดับ 10 ได้แก่ ทีม คิดชื่อได้แล้ว นักเรียนจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ทั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท

อันดับ 2 ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาคนละ 8,000 บาท

อันดับ 3 ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท

อันดับ 4 – 5 ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาคนละ 3,000 บาท

อันดับที่ 6 – 10 ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท

อันดับที่ 11 – 20 ได้รับรางวัล ทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท


ที่มา : โพสต์ทูเดย์