รายชื่อและผลงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประกาศ 07 มกราคม 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อและผลงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไฟล์แนบ