รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวประกาศ 09 มกราคม 2563

ที่มา : สำนักนิติการ สป.

Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง

ไฟล์แนบ