มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวประกาศ 09 มกราคม 2563

Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง

ไฟล์แนบ