ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียดตามลิงก์)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 ธันวาคม 2562