ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (Internet Gateway) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียดตามลิงค์)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 ธันวาคม 2562