ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างผลิตดผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายกด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 05 กุมภาพันธ์ 2563