ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (TOR หน้าที่ 1-4)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 08 พฤศจิกายน 2562