DPU จับมือเอกชนร่วมมือด้านวิทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม


 


          รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณสุมิตรา  นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


    ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง