ภารกิจ รมว.ศธ. (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผลประชุม ก.พ.อ.
ความร่วมมือกับจีน
การรับนักเรียน
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมบอร์ด กศน.
ภารกิจที่อุดรธานี
อนาคตการศึกษาไทย
ช่วยนักศึกษา ป.บัณฑิต
ลูกเสือแห่งชาติ
ครม.อนุมัติงบแท็บเล็ต
ภารกิจที่นครพนม
ให้นโยบาย ทปอ.
ผลประชุมแท็บเล็ต
ความร่วมมือกับเยอรมนี
บริจาคเพื่อการศึกษา

จำนวนทั้งหมด2786รายการ

1 153 154 155
Top