ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน รร.
รินน้ำใจช่วย รร.ประสบภัยหนาว
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
แผนบูรณาการการศึกษาชายแดนใต้
ศธ.ให้การต้อนรับเยาวสตรีในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา ที่ได้รับผลกระทบฯ
ศธ.เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
รร.ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Science Film Festival
กศ.ทางไกลผ่านดาวเทียม
วิทยากรอิสลามศึกษา
การศึกษาชายแดนใต้

จำนวนทั้งหมด1078รายการ

1 58 59 60
Top