ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วางระบบการสอนภาษาอังกฤษ
ร่วมประชุมกับรองนายกฯ
ปฏิรูปการศึกษา
เสมา3 ชื่นชมสถานศึกษาปราจีนบุรี ตื่นตัวเตรียมการเปิดเทอมปีการศึกษา 63 เน้นการสร้างโอกาสและเข้าถึงการเรียนออนไลน์อย่างเท่าเทียม

จำนวนทั้งหมด1014รายการ

1 56 57
Top