ข่าววงการศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
การประชุมระดับชาติเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความสุข (Happy Schools Project: Final National Meeting Programme)
เยือนเหย้าขัวศิลป์ ยลยินดุริยนาฏกรรม
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และคณะผู้บริหารของศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย
สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ ต่อนายก
สอศ.จับมือ 3 สถาบันชั้นนำ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองรับศตวรรษที่ 21
สอศ.จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง ส่งเสริมผู้เรียนอาชีวะให้เป็นผู้ประกอบการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
สพฐ. MOU กับมูลนิธิรักษ์ไทย
สพฐ. รับมอบเครื่องกันหนาว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย
กัญชาและกัญชงศึกษา
สภานักเรียนนำเสนอข้อคิดเห็นต่อ รมว.ศธ.
เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

จำนวนทั้งหมด4863รายการ

1 2 3 271
Top