มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มติ ครม. 29 ม.ค.62
มติ ครม. 8 มกราคม 62
เห็นชอบจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
มติ ครม.18 ธ.ค.61
มติ ครม. 4 ธ.ค.61
มติ ครม.20 พ.ย.61
ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
มติ ครม. 2 ต.ค.61
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ.
อนุมัติแต่งตั้งเลขาธิการ กช.
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
มติ ครม.14 ส.ค.61
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา

จำนวนทั้งหมด309รายการ

1 2 3 18

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

Top