ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป.จัดประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติพร้อมครุภัณฑ์ 1 แห่ง
สป.ประกวดราคาจ้างผลิตบทเรียน e-Learning สำหรับ ม.ต้น
ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนทั้งหมด2433รายการ

1 135 136
Top