ข่าว ศธ. 360 องศา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2015
การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษา ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
การประชุมประเมินผลและการพัฒนางาน กศน.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยม สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ. หารือ การลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับ ผู้แทน UNFPA ประจำประเทศไทย
เชิญชมรายการข่าว ๕ หน้า ๑
ขอเชิญติดตามชมรายการตอบโจทย์….ไทยพีบีเอส
ปราบทุจริต ปฏิรูปการศึกษา ภารกิจปลัดฯศธ.คนใหม่
ขอเชิญชมรายการฮาร์ดคอข่าว
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าทำงานวันแรก
ประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโกครั้งที่ 196 กรุงปารีส
การประชุมเพื่อวางแผนเชิงรุก ในเรื่องสำคัญในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

จำนวนทั้งหมด2183รายการ

1 104 105 106 122
Top