ข่าวรับสมัคร

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ม.ราชภัฎจันทรเกษมกับ24สาขาวิชาพร้อมเปิดรับ นศ.ทั้งทางตรงและเว็บไซต์
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ รับโอนข้าราชการ
มทร.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง
ม.นเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพฯ รับสมัคร นักศึกษาใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปี2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับป.โท-เอก
ม.พระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงาน
65 เขตพื้นที่ฯ เปิดสอบครูผู้ช่วย 800 อัตรา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงาน
การให้ทุนสนับสนุนวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
เรื่อง ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนทั้งหมด389รายการ

1 21 22

ข่าวสารล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Top