7 เหรียญทอง โชว์กึ๋นนักเรียนเก่งสุพรรณบุรี


          “เรียนดนตรีให้อะไรมากกว่าที่คิด” โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี โดย คุณวิศน์กานต์ ขุนสุวรรณ ผู้บริหาร และ คุณณัฐตชา จันทกลัด ผู้จัดการโรงเรียน นำนักเรียนเก่งดนตรีที่เรียนหลักสูตรยามาฮ่า ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับ 1 ของเมืองไทย คว้า 7 เหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทกีต้าร์คลาสสิค, Piano Solo และ ขับร้อง และ ประเภท Violin Solo รับเหรียญเงิน จากเวทีการแข่งขันทักษะดนตรีนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ โชว์ความสัมฤทธิ์ผลหลักสูตรดนตรีศึกษา “ยามาฮ่า มิวสิค เวิลด์วาย เอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม” การันตีโดย ยามาฮ่า มิวสิค ฟาว์เดชั่น มาตรฐานหนึ่งเดียวจากประเทศญี่ปุ่น 


           การแข่งขันทักษะดนตรี ครั้งนี้ เป็นการแสดงพลังดนตรีของนักเรียนเกือบ 1,000 คนที่สนใจเข้าร่วมเวทีการแข่งขันทักษะดนตรีนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ปี 2562 จัดโดย สมาคมโรงเรียนดนตรี (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ให้มีการพัฒนาทักษะด้านดนตรี ที่มีคุณภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนมีเวทีแสดงความสามารถต่อสาธารณชน ในการถ่ายทอดพลังดนตรีร่วมกับเพื่อนๆ จากหลายแห่ง อีกทั้ง ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสั่งสมประสบการณ์ดนตรีของนักเรียนโรงเรียนนอกระบบทุกคน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและยังสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนพัฒนาให้เต็มศักยภาพมากขึ้น ที่สำคัญ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะดนตรีอย่างแท้จริง และ สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนนอกระบบ เพื่อเปิดประสบการณ์เยาวชนได้แสดงความสามารถทางดนตรี พิสูจน์ “เรียนดนตรีให้อะไรมากกว่าที่คิด” เริ่มต้นได้ที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี โทร 035-451658-9, 081-4563447 และโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง