นักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่ 11 (8 พฤษภาคม 2562)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ชื่อย่อว่าทุน ม.ท.ศ.ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้เป็นรุ่นที่ 11 แล้ว ซึ่งปีนี้มีนักเรียนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา 181 คน ติดตามจากรายงานจากคุณสุมนา แจวเจริญวงศ์

ที่มา: 3mitinews