กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ที่อุบลราชธานี

ข่าว ศธ.360 องศา 12 ตุลาคม 2563

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ที่อุบลราชธานี

(8 ตุลาคม 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมติดตามการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2563 ร่วมกับนายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และคณะกรรมการจัดงานทั้ง 12 ฝ่าย ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จ.อุบลราชธานี ปลัด ศธ. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 9.09 น. โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งจัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยที่ประชุมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเตรียมจัดกิจกรรมให้เหมาะสม พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตาม​มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ผู้มาร่วมงานทุกคน “ปลอดโรค และปลอดภัย” ศธ.จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ ได้ที่ “กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ” เลขที่ 059-1-31886-5 พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและชื่อผู้บริจาคมาที่ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุลิต เขตดุสิต กรุงเทพหานคร 10300 หรือโทรสาร 022686189
อนึ่ง ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการครั้งนี้ ปลัด ศธ.ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุบลวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน

โรงเรียนอุบลวิทยาคม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

อิชยา กัปปา/สรุป ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ภาพ
>