3 ขั้นตอน ภาครัฐช่วยอุทกภัย “ก่อน – ระหว่าง – หลัง”

 

 

Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ