2 นักศึกษา ม.ขอนแก่น-ศรีปทุม คว้าแชมป์ออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก SYS

          นายสยมภู เฮนะเกษตร ผู้จัดการส่วนขายโครงการและบริการเทคนิค บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มอบทุนการศึกษารวม 200,000 บาท แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทนิสิต นักศึกษา SYS Student Design Contest 2017 “Steel Modular System” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความสามารถในการออกแบบโดยใช้ศักยภาพของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมาสร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้ง เผยแพร่วิธีออกแบบ และแนวคิดการใช้ Modular System ด้วยโครงสร้างเหล็ก ผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทห้องเอนกประสงค์ ได้แก่ นายพูนศักดิ์ พงศ์มากสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทโรงจอดรถ ได้แก่ น.ส.พีรสา สลัยรัมย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/615783