10 ทักษะ “เด็กยุคดิจิทัล” ต้องมีก่อนอายุ 10 ขวบ

   เป็นข้อมูลที่น่าตกใจจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบว่าอัตราการตายในเด็ก 1-14 ขวบของไทยต่อปี ร้อยละ 56 เกิดขึ้นในช่วงปิดภาคการศึกษา ซึ่งในเวลา 4 เดือนดังกล่าวได้คร่าชีวิตเด็กไทยไปถึง 2,500 ราย หรือเฉลี่ยเดือนละ 200 ราย ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุการจมน้ำ ซึ่งพบมากในเด็กช่วงอายุ 7-9 ขวบ รองลงมาเป็นภัยบนท้องถนน ซึ่งพบมากในเด็ก 13-14 ขวบ และการตายจากสาเหตุอื่นๆ เหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากเด็กไทยยังขาดทักษะที่จำเป็น จึงเป็นที่มาของค่ายเด็ก 10 ทักษะความปลอดภัยในเด็ก (Child Safety Camp) ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

   รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่า จริงๆ ผู้ใหญ่ควรมีบทบาทหลักในการดูแลเด็ก อย่างผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดในบ้าน จนเมื่อเด็กโตขึ้นมาสามารถเดินไปเล่นที่สนามเด็กเล่นในชุมชนได้ ก็ต้องเป็นหน้าที่ผู้นำชุมชนหรือผู้นำท้องถิ่น ที่จะใส่ใจจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงจัดการดูแลสถานที่ในชุมชนให้ปลอดภัยแก่เด็ก แต่ทั้งนี้ เด็กอาจไม่ได้อยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ตลอดเวลา ฉะนั้น เขาควรมีทักษะการใช้ชีวิตที่ปลอดภัย จึงอยากแนะนำ 10 ทักษะความปลอดภัยที่ต้องมีก่อน 10 ขวบ ดังนี้

   1.ทักษะการพูดคุยกับคนแปลกหน้าการปฏิเสธความใกล้ชิดและการสัมผัสไม่เหมาะสมอายุที่ต้องทำได้ 4-6 ปี 
   2.ทักษะความปลอดภัยในบ้านของมีคม ของร้อน ไฟฟ้า สารพิษ ที่สูง ที่ลื่น ช่องรูเส้นสายและสัตว์เลี้ยงอายุที่ต้องทำได้ 4-6 ปี 
   3.ทักษะความปลอดภัยทางน้ำและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในชุมชน อายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี 
   4.ทักษะการเดินถนนโดยลำพัง การขี่จักรยานอย่างปลอดภัยและการโดยสารรถยนต์ รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยอายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี 
   5.ทักษะการเล่นของเล่น สนามเด็กเล่นกีฬาอย่างปลอดภัย อายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี 
   6.ทักษะการใช้ไอที อย่างปลอดภัยให้ใช้อย่างถูกวิธีป้องกันสื่ออันตรายและการถูกรังแกอายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี 
   7.ทักษะการปฐมพยาบาล ทำแผลตามหน่วยฉุกเฉินและร่วมฝึกซ้อมภัยพิบัติ ชุมชน อายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี 
   8.ทักษะการกู้ชีพเบื้องต้น และเรียนรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมในการมีส่วนร่วมในการกำจัดความเสี่ยง อายุที่ต้องทำได้ 9-10 ปี 
   9.ทักษะการข้ามถนน อายุที่ต้องทำได้ 9-10 ปี 
   10.ทักษะการดูแลตัวเองเมื่อต้องอยู่บ้านคนเดียว อายุที่ต้องทำได้ 10-12 ปี

   “ในค่ายแห่งนี้ได้สอน 10 ทักษะผ่านชุดการเรียนรู้ ที่ให้เด็กได้รู้จัก ได้เห็น ฝึกคิด ฝึกทำ ซึ่งเรายังพยายามทำค่ายแบบนี้ให้กับเด็กในโรงเรียนต่างจังหวัดและในชนบท ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยส่งเสริมทักษะเหล่านี้เลย จึงอยากเชิญชวนภาคส่วนต่างๆ มาร่วมสนับสนุนค่ายของเรา ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถลดอัตราการตายในเด็กได้” รศ.นพ.อดิศักดิ์กล่าว

ที่มา:มติชน