1อำเภอ1ทุน

3 ธันวาคม 2556 – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ “1 อำเภอ 1 ทุน”รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ว่า มีผู้สอบผ่านเพียง 300 คน จากจำนวนที่รับ 1,800 คน เตรียมปรับเกณฑ์และเงื่อนไขวิชาที่สอบใหม่ พร้อมรับเด็กอาชีวะเข้าสอบด้วยรมว.ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการประกาศผลสอบผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 แล้ว พบว่ามีผู้สอบผ่านเพียง 300 คน จากจำนวนที่รับ 1,800 คน เฉลี่ยแล้วไม่ถึงร้อยละ 20 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนน้อยมาก จึงต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิชาที่สอบให้มีความเหมาะสมมากขึ้น อาทิ การให้นักเรียนสอบทุกวิชา เช่น เด็กสายศิลป์ภาษา ที่จะต้องสอบวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ถนัดและไม่จำเป็นจะต้องใช้เมื่อเข้าไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือการคิดคะแนนโดยตัดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาที่ร้อยละ 70 มีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะนักเรียนอาจจะไม่ถนัดในบางวิชา ทำให้คะแนนรวมถูกฉุดลงมา


นอกจากนี้ อาจจะต้องมีการหารือในประเด็นการแบ่งโควตาให้แก่เด็กสายอาชีวศึกษาด้วย ซึ่งหากได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีการเปิดสอบรอบใหม่อีกครั้ง แต่ไม่ใช่จะให้เด็กที่เรียนอ่อนได้ทุนไป เป็นเพียงการทบทวนในบางประเด็นเท่านั้น


รมว.ศธ.กล่าวถึงการจัดสอบ GAT/PAT ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 ซึ่งนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ อาจจะเสียโอกาสในการเตรียมตัว หากไม่มีการเลื่อนการสอบออกไป โดยกล่าวว่าจะต้องให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกันโดยเร็ว เพื่อพิจารณาว่าควรจะเลื่อนสอบออกไปก่อนหรือไม่ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายส่วน


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

3/12/2556