เสมา 2 ร่วมพิธีมอบพื้นที่เพิ่มสีเขียวกลางเมือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 3564 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบ สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 บางส่วน ระหว่างกองทัพบกกับกรมธนารักษ์ และกรมธนารักษ์กับกรุงเทพมหานคร ณ สวนป่าเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

 width=
 width=
 width=
 width=
เนื่องจากสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 บางส่วน กองทัพบกได้ก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา เสร็จเรียบร้อยแล้ว และลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 บางส่วนในครั้งนี้ พร้อมทั้ง นายกรัฐมนตรีมอบหนังสืออนุญาตการให้ใช้ที่ราชพัสดุให้กับกรุงเทพมหานคร

โดยภายหลังการเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบ สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 บางส่วนฯ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้เดินไปยังจุดทางเดินลอยฟ้าเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิตติ” ระยะที่ 2 – 3 และชมทัศนียภาพโครงการโดยรวมด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีพอใจในภาพรวมของการดำเนินการ พร้อมสอบถามภาพรวมการใช้พื้นที่โดยแนะนำให้ศึกษารูปแบบ การจัดแต่งสวนของต่างประเทศนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ภายในสวนเบญจกิติ เพื่อให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น รวมทั้งเด็กและเยาวชนจะได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาระบบนิเวศและธรรมชาติ นายกรัฐมนตรียังแนะนำให้ปลูกต้นทองกวางและจามจุรีซึ่งเป็นต้นไม้มีประสิทธิภาพทั้งการสร้าง ออกซิเจน ลดอุณหภูมิ และฟอกอากาศได้ดีด้วย

สำหรับการจัดสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” มีเนื้อที่รวมประมาณ 450 ไร่ โดยกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดสร้างและการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง มีการออกแบบสวนสาธารณะ เป็น 2 ส่วน คือ สวนน้ำ เนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ และสวนป่า เนื้อที่ประมาณ 320 ไร่ ที่ผ่านมาในปี 2547 กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนน้ำ “เบญจกิติ” และในปี 2559 ได้ดำเนินการจัดสร้างสวนป่าระยะที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ และได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการแล้ว

การดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 พื้นที่ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบันกองทัพบกได้ก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานส่งมอบ-รับมอบ สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 บางส่วน ระหว่างกองทัพบกกับกรมธนารักษ์ และกรุงเทพมหานครและกรมธนารักษ์กับกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ และให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ต่อไป สำหรับพื้นที่ก่อสร้างที่ 2 อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเป็นงานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารกีฬา และส่วนงานสวนที่เหลือมีกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2565 เพื่อให้มีช่วงเวลาเตรียมจัดงานเปิดโครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และจะได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการต่อไป

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
17/12/2564