รมช.กนกวรรณ ตรวจเยี่ยม-ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจหลัก-จุดบริการในพื้นที่ปราจีนบุรี ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทุกภาคส่วนเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักและจุดบริการตามโครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565” ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย จุดตรวจหลักบ้านดงบัง จุดตรวจหลักหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นนทรี จุดบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสารกบินทร์บุรี จุดตรวจหลักหน้า รพ.สต.ตำบลหนองกี่ จุดตรวจหลักหน้า อบต.ทุ่งโพธิ์ จุดบริการประชาชน บ้านภูหีบ ตำบลบุพราหมณ์ และจุดตรวจหลักหน้า สน.ประจันตคาม ซึ่งเกิดจากการบูรณาการร่วมกับ ทุกภาคส่วนในจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม นายอนุชา ทิพย์อุทัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี นางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่น สำนักงานขนส่งจังหวัด บุคลากรทางการแพทย์ ทหาร ตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ ณ จุดต่าง ๆ
 width=
 width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=
“ในนามรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ รมช.ศธ. (คนปราจีนบุรี) ขอแสดงความขอบคุณที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้อุทิศตน เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา และไปท่องเที่ยวโดยสะดวกและสวัสดีภาพ ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ น้องนักศึกษาอาชีวะศึกษา ให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ ถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง จุดอำนวยความสะดวกของหน่วยงานต่าง ๆ ที่พร้อมด้วยบริการอย่างมิตรไมตรี” รมช.ศธ. กล่าว
2/1/2565