ไลออนส์บริการ ครั้งที่ 19

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “วันไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่ 19” ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา กรุงเทพฯ“ขอชื่นชมและขอบคุณสโมสรไลออนส์ ภาค 310-A2 พร้อมสโมสรไลออนส์อีก 14 แห่ง ที่ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา และสำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือ ทั้งด้านทุนการศึกษา การตรวจสุขภาพตา หัวใจ และทันตกรรม การส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสนับสนุนเครื่องอุปโภคต่าง ๆ ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าวรมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่แน่นอนว่า ท่ามกลางสังคมแห่งพลวัต ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับทุกกระทรวง ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อช่วยเหลือ เติมเต็ม และแก้ปัญหา ให้แก่ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ พร้อมขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตอันกุศล ร่วมสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งดีงาม ได้ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สโมสร มูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศร่วมกันนวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน