โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม คว้าถ้วยพระราชทานหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ประเภทMission Challenge


โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม คว้าถ้วยพระราชทานหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ประเภทMission Challenge


          ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทMission Challenge เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเพื่อปฏิบัติเคลื่อนย้ายวัตถุ ตามภารกิจที่ออกแบบและต้องมีการวางแผนที่ดี


ผลการแข่งขัน


          ชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีม PYPO2 โรงเรีนนแปลงยาวพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา
               1. นาย บัญชา พวงพิกุล
               2. นาย กฤษฏา ภูวันนา


          รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม Y.W. โรงเรียน ยางตลาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์


          รองชนะเลิศอันดับสอง มี 2 ทีม ได้แก่ ทีม CBRobot โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลและ ทีม PRC mee โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา